DESCOMPTES DE LIQUIDACIÓ del 25%, 35% i 50%

Números romans

 Aquest article apareix en el número 3 de Cocoter - Romans

coberta cocoter romans

Per què els romans fan servir lletres en comptes de números?

Els números que fem servir avui dia són herència del món àrab. Els romans, només combinant set lletres representaven tots els números. Només cal saber sumar i restar! 

Com s’escriuen?

Per escriure els nombres es combinen de manera que si posem un símbol darrere d’un altre se sumen. El nombre 2 seria II (1 + 1) i el 20, XX (10 + 10). 

D’altra banda, un símbol posat davant d’un més gran, es resta: IV (1 - 5) és la representació del 4 i el XIX (10 + (1-10)) és el 19.

Per escriure 33 faríem XXXIII. El 40, XL i l’any que ha sortit aquest número de Cocoter seria el MMXIX.

 

 

Els romans tenien calculadores?

Els romans utilitzaven l’àbac, un instrument que es feia servir a l’Antic Egipte i Grècia i que va arribar als romans quan van entrar en contacte amb aquests pobles. 

L’àbac o abacus era una tauleta amb diverses files on hi havia fitxes que es podien passar d’una banda a l’altra i un pal travesser al mig. Cada fitxa té un valor numèric i cada fila representa desenes, centenes, milers…  A la Xina i el Japó també es feien servir sistemes semblants i encara ara es fan servir. 

 

Il·lustració: Julio Antonio López, Sr. López