DESCOMPTES DE LIQUIDACIÓ del 25%, 35% i 50%

Avís legal i protecció de dades

Avís legal

1. Acceptació de les condicions d’adquisició

Aquestes són les condicions d’adquisició que regulen la relació contractual per la qual els usuaris del web www.cocoter.cat contracten els PRODUCTES en les seves diferents modalitats de la revista COCOTER en format paper a canvi d’una contraprestació econòmica. L’editora de la revista és Maria Bertran Beascoa amb NIF 47723553W i adreça Sant Antoni Maria Claret 50, 08025 Barcelona (en endavant l’EDITORA).

En comprar els PRODUCTES de COCOTER l’usuari admet haver llegit les condicions de contractació i les condicions de privacitat que l’EDITORA tingui publicades en el moment d’efectuar la compra i expressa la seva conformitat amb totes elles.

2. Les parts contractants

Les parts contractants són, d’una banda l’EDITORA de la revista, i d’altra banda, qualsevol persona física o jurídica que adquireixi els PRODUCTES oferts al web.

3. Tipus de productes

Els usuaris del lloc web poden adquirir exemplars de COCOTER individuals o subscripcions periòdiques així com altres productes relacionats amb la revista.

4. Preu i pagament

El preu dels PRODUCTES i la descripció de les seves modalitats estaran clarament definits al moment de la compra al lloc web www.cocoter.cat. L’EDITORA podrà modificar en qualsevol moment els termes vigents així com les tarifes dels PRODUCTES.

L’usuari haurà de fer el pagament dels PRODUCTES mitjançant el pagament electrònic. Per a qualsevol reclamació o dubte referent al pagament, l’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’EDITORA a través dels canals disponibles al lloc web.

No es permet adquirir més d'una subscripció per comanda. L'EDITORA es reserva el dret de cancel·lar la comanda en cas contrari. En aquest supòsit, l'EDITORA reembossarà la quantitat pagada per l'usuari.

5. Renovacions

Les subscripcions periòdiques tindran una durada determinada i l’usuari haurà de renovar-les voluntàriament un cop hagin finalitzat.

6. Obligacions

6.1 Obligacions de l’EDITORA

 1. Posar al lloc web de forma clara la informació necessària relativa a l’adquisició de PRODUCTES.
 2. Enviar al comprador un coprovant de l’adquisició un cop efectuat el pagament.
 3. Enviar al comprador els PRODUCTES adquirits d’acord amb la modalitat contractada.

6.2 Obligacions del comprador

 1. Introduir les dades requerides per part del lloc web per a l’adquisició dels PRODUCTES.
 2. Efectuar el pagament del PRODUCTE desitjat segons les instruccions que apareixen al web i en aquest document.
 3. Acceptar totes les condicions que apareixen en aquest document.

  7. Altres normes d’ús

  L’adquisició de COCOTER autoritza l’ús personal de la mateixa per part del comprador. Qualsevol altra distribució, comunicació pública o reproducció requreix d’una autorització de l’EDITORA.

  L’EDITORA, als efectes previstos en l’art. 32.1 paràgraf 2 del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol fragment d’aquesta obra sigui utilitzat per a la realització de resums de premsa, llevat que compti amb l’autorització expressa.

  8. Document contractual

  El document de contracte entre l’EDITORA i l’usuari està integrat per les condicions presents en aquest document, les dades envides per l’usuari amb les seves dades personals i de pagament i les dades ubicades en el lloc web. El contracte present serà interpretat i es regirà d’acord amb la legislació espanyola vigent. 

  Protecció de dades

  Responsable del tractament:

  El responsable del tractament de les dades és l’EDITORA

  Email: hola@cocoter.cat

  1. Existència del fitxer i obligatorietat de subministrar les dades

  S’informa l’usuari que les dades recollides en els diferents formularis d’aquesta pàgina seran incloses en un fitxer amb les degudes mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

  S’informa l’usuari que les dades demanades són les estrictament necessàries per poder formalitzar el contracte, iniciar la relació comercial, i per això és obligatori emplenar tots els formularis requerits. En cas de no fer-ho l’EDITORA podrà no prestar els serveis objecte del contracte.

  2. Finalitat del fitxer

  La informació emmagatzemada de l’usuari serà utilitzada per l’EDITORA per presentar-li el servei, complir les obligacions comptables i fiscals i enviar-li informació d’activitats o ofertes de PRODUCTES. Les dades seran conservades fins que l’usuari indiqui que s’eliminin o en un termini de 5 anys des de l’última compra o comunicació.

  3. Consentiment de l’usuari

  En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 696/2016 UE, l’usuari autoritza de manera expressa el tractament de les dades incloses en el formulari per a les finalitats indicades. Si l’usuari no vol continuar rebent comunicacions ho podrà fer mitjançant una comunicació a hola@cocoter.cat.

  4. Drets de l’usuari

  L’usuari té dret d’accés, rectificació i cancel·lació, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable a aquest efecte, drets que podrà exercir mitjançant una comunicació remesa a l’adreça hola@cocoter.cat.

  L’usuari també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.